Procon Digital BankVärd

Procon Digital BankVärd – ökar kvalitén genom att möta kunden med ett kvalificerat mottagande i banklokalen, och tillfredsställer GDPR-direktiven kring personskydd.

Med att använda Procon Digital BankVärd som bankens mottagning och sortering ökas effektiviteten i banken, och kunden får en bättre kundupplevelse med att kvalitén på kontakten med kundrådgivarna blir mer effektiv.

Procon Digital BankVärd används av många banker över hela landet, och bidrar också till att reducera smittfaran knuten till Coronaviruset och säsongsinfluensor genom att öka avståndet mellan människorna i banklokalen.

  • Besöksregistrering – Digital hantering av förbokade möten genom självregistrering vid ankomsten
  • Drop-in och kö – Hantering av drop-in kunder baserat på kundens behov av service genom ett kösystem

Några kunder har bokat ett möte på förhand, medans andra kommer som drop-in kunder. Dessa behöver behandlas olika och där förhandsbokade möten snabbt och smidigt behöver kunna betjäna sig själva då det fort kan bli ett irritationsmoment om besökaren först måste ställa sig i en kö för att meddela sin ankomst.

Procon Digital BankVärd fokuserar på en effektiv sortering av besökande och kunder som kommer till banken. Den Digitale Bankvärden kan ha olikt innehåll, men med huvudfokus på automatisk hantering av bokade möten genom självregistrering vid ankomsten, och hantering av drop-in kunder baserat på kundens tema genom ett kösystem, som ex.vis:

  • Ny kund
  • Försäkring
  • Lån
  • Fastighetsmäklare
  • Pension
  • Sparande
  • Etc.

Procon Digital BankVärd ökar effektiviteten genom automatisk besöksmottagning.

För de kunder som redan har ett förbokat möte skriver kunden enkelt in sitt namn och telefonnummer på skärmen vid ankomsten, och väljer vem man avtalat möte med ur en lista. En automatisk SMS-avisering sker då till besöksmottagaren om att den besökande har kommit och finns i lokalen för hämtning.

Procon Digital BankVärd anpassas till den enskilda bankens önskemål och behov, och har standard innehåll med självbetjänt Besöksregistrering och Drop-in kösystem. I tillägg kan det även hantera snabbinformation av olika art, med guidning till olika tjänster i banken och till andra självbetjänings kiosker, digitala Nätbanks – kundPC terminaler eller till en digital BankGuide.

Lösningen ger möjlighet till god statistikinsamling för bättre kunskap om bankens Drop-in kunder. Den Digitala BankVärden kan även levereras med en integrerad köskrivare relaterad till olika köer baserat på kundens tema.

I den Digitala BankVärden finns en tidbokningsfunktion integrerad i lösningen

För Drop-in kunder som väljer ett område sänds ett SMS meddelande till ledig rådgivare, men skulle alla rådgivare vara upptagna för stunden får kunden ett besked på skärmen och kan då välja att anmäla sig till en kö men kunden kan även boka första ledig tid eller annan tid direkt på skärmen.

Procon Timebooking är en integrerad tjänst i den digitala BankVärden likaså en SMS tjänst som automatiskt skickar en påminnelse till kunden.

Smittspårning COVID-19

I det tillhörande webb adminverktyget till Procon Digital BankVärd får man full översikt över samtliga registrerade besökande de sista 30 dagarna.

Vid behov av smittspårning kan man snabbt hämta ut dessa upplysningarna och få full översikt över vilka anställda som fått besök, och vem de haft besök av.

Dessa upplysningar kan exporteras till en fil och sändas till hälsomyndigheterna.

Integration med andra lösningar

Procon Digital BankVärd kan bl.a. integreras med Procon Digital BankGuide, Procon Nätbankterminaler och Procon IPS InfoTV.

Kontakta oss för en närmare diskussion om hur din banks Digitala BankVärd kan utformas. Ring oss på tlf. 070-778 83 60, eller sänd oss en mail till post@procondigital.se eller fyll ut kontaktormuläret.

Klicka HÄR om du önskar anmäla dig till våra nyhetsbrev.

Relaterade produkter och lösningar:

Procon Digital Timebooking för banker

Procon Digital TimeBooking Bank är ett självbetjänt webbaserat online system för...
Procon Digital BankGuide

Procon Digital BankGuide

Procon Digital BankGuide är en produktlösning inom produkt- och lösningsfamiljen Procon...
Procon Nettbankterminal

Procon Nätbankterminaler (Kund PC terminaler)

Procon Nätbankterminaler, kundPC terminaler – presenterar bankens totalutbud på ett...
Procon Nettbankterminal Table med innsynsfilter

Procon Nätbankterminal Table

Procon Nätbanksterminal Table är en produkt inom produktfamiljen Procon DigitalBank och...

Procon IPS Digitala Skyltar

Bilder säger mer än tusen ord. Skapa din egen informations- eller reklamkanal...

Procon InfoTV - Administrations verktyg

Nu kan du profilera ditt företag på ett enkelt, effektivt, professionellt och prisvärt...

Procon Ljudduschar - riktat ljud i lokalen och på publika platser

Ljudduschar från Procon Digital är de mest eleganta på marknaden, och placerar ljudet...

Procon IPS RoomManager

Procon IPS-E ™ RoomManager erbjuder effektiva schemaläggnings- och visningsmöjligheter...

Procon Säkerhetsbrowser

Procon Säkerhetsbrowser tillhandahåller kontrollerad användning i offentliga miljöer