Branschlösningar – Praktisk digitalisering:

Senaste inslag finner du i ”Smånytt” från Procon Digital

Procon Digital – Vi firade 34 år med praktiska och vardagliga digitaliseringslösningar nu i maj 2024!

Teknologiföretaget och konceptfabriken Procon Digital AS etablerades som ett utvecklingsföretag den 1:a maj 1990. Nio år senare, 1999 grundlade vi InfoKioskbranschen i Norge (såsom vi känner den idag) och vi finns sedan 2020 med ett lokalt filialkontor i Sverige.

Företaget är en ledande leverantör inom InfoKiosker och konceptlösningar baserat på principerna ”Med information som färskvaror” och ”Praktisk Digitalisering”. Tillsammans med våra uppdragsgivare skapar vi självbetjäningslösningar med ett intressant och spännande innehåll och som placeras på platser och lokaler där folk dagligen vistas.

I kombination med vår skärmsteknologi inom digital signage skapas optimala informations – och marknadslösningar och vi ger dig många olika innehålls -och konceptmöjligheter. Vi skapar även speciella lösningar för det enskilda syftet till förmånliga priser genom att vi effektivt återvinner och sammansätter våra redan befintliga och väl utprovade lösningar. Genom våra säkerhetsklassade molntjänster och driftslösningar ser vi också till att allt fungerar hela tiden och vi har en genomsnittlig drifts uppetid av 99,92% på årsbasis.

Bland våra kunder hittar du bl.a. ett stort antal offentliga institutioner och kommuner, liksom många välkända företag, banker och sjukhus.

Vi har en bred kompetens inom Praktisk Digitalisering

Kompetensområde – Praktisk Digitalisering
Företaget har många egenutvecklade självbetjäningslösningar för flera olika branscher baserat på principen Praktisk digitalisering med information som färskvaror. Procon Digital är i främsta ledet vid framtagande av lösningar där olika typer av tekniker samlas i självbetjänings- och displaylösningar. Detta görs med användarvänliga gränssnitt som presenteras för användaren genom självbetjänta interaktiva infokiosker och skärmar i alla typer av miljöer. Genom specialanpassade användarportaler och modulstrukturer gör detta att lösningarna från Procon Digital i flera avseenden är helt unika.

Företaget har särskild kompetens inom kommun administration och bank kommunikation. Denna kompetens används oftast i stor utsträckning i samband med t.ex. utveckling av affärsmodeller för lokala banker i både Norge och Sverige samt kanalmodeller i kommunernas kommunikation med sina invånare och besökare.

Du hittar oss på många ställen i både Norge och Sverige

Produkter och lösningar
Företagets produkter och lösningar inkluderar ett stort urval av självbetjänta interaktiva InfoKiosker och digitala skärmlösningar. Företaget har utvecklat ett stort antal innehållslösningar baserat på modulprincipen och som gör det möjligt att integrera lösningarna i lämpligt samspel med varandra baserat på olika lösningsbehov.

Vi har utvecklat digitala självbetjäningslösningar för ett antal olika branscher och våra produkter finner du oavsett om du handlar på ett köpcentrum, besöker kommunhuset eller banken, träffas på jobbet, besöker din läkare eller behandlas på ett av landets många sjukhus. Där möter och använder du våra självbetjäningskiosker -och unika skärmlösningar.

Procons molnlösningar

Vi har alltid satt säkerheten i första rummet och egenutvecklat alla innehållslösningar som levereras och är därmed kärnan för anpassningar och vidareutveckling av lösningarna. Samtliga våra lösningar är molnbaserade med högsta säkerhetsklass.

Kontakta oss om du vill ha mer information eller en prisoffert på någon av våra lösningar

Klicka HÄR för att registrera dig för våra nyhetsbrev.

Med informasjon som ferskvare Vi gir deg praktisk digitalisering