Procon Säkerhetsbrowser

Procon Säkerhetsbrowser är en programvara som utvecklats under ett antal år och som är avsedd att kontrollera och övervaka all användning av infokiosker som finns i fysiskt obevakade miljöer på offentliga platser.

Procon Säkerhetsbrowser är den enda säkerhetsbrowsern på marknaden som godkänts av IT – säkerhetsavdelningen i samband med leveranser av Procon Nätbankterminaler till banker över hela landet.

Procon Säkerhetsbrowser används i alla våra infokiosker, och är en nödvändighet när man distribuerar alla typer av infokiosklösningar som ska placeras i offentliga miljöer och där man kan vara osäker på användningen i praktiken. 

Procon Säkerhetsbrowser innehåller ett antal olika säkerhetselement och fungerar nästan som en vakthund för din infokiosklösning.

Bland säkerhetselementen man hittar i Procon Säkerhetsbrowser, är bl.a.

  • Säker start av infokiosken mot tangentbordshackning
  • Skyddar infokiosken mot elektronisk hackning
  • Spärrar för nedladdning av filer
  • Möjlighet att ta bort adressfältet i webbläsaren.
  • Stänger av vad du vill, bl.a. pornografiskt material, rasism och våld.
  • Stänger av dina konkurrenters webbplatser om du vill
  • Stänger nätbutiker om du vill (särskilt lämplig för köpcentra)
  • m.m.

Relaterade produkter och lösningar:

Procon Nettbankterminal

Procon Nätbankterminaler (Kund PC terminaler)

Procon Nätbankterminaler, kundPC terminaler – presenterar bankens totalutbud på ett...
Procon Digital BankGuide

Procon Digital BankGuide

Procon Digital BankGuide är en produktlösning inom produkt- och lösningsfamiljen Procon...

Procon Digital BankVärd

Procon Digital BankVärd – ökar kvalitetén med att möta kunden med ett mer...
Procon Digital KommuneVert

Procon DigitalKommun™

Öka effektiviteten i kommunen med Procons' självbetjäningslösningar ...
Procon Digital KommuneVert

Procon Digital KommunVärd

Procon Digital KommunVärd sorterar effektivt alla besökare till kommunhuset och...
Procon Pasientterminal sammen med Helseminister Bent Høie

Procon DigitalHälsa

Ökad effektivitet i hälsosektorn med ökad personlig kontakt. Patientterminaler från...

Procon Digital TuristVärd

Ta vara på turisterna med dygnet runt öppen Procon Turistportal med löpande uppdaterad...

Procon Driftövervakning

Vi är online med alla våra levererade lösningar och tar hand om infokiosken - för dig...