Procon Outdoor Infokiosk

Procon Outdoor är en samling av olika infokiosktyper anpassade för utomhus placering i det offentliga rummet. Procon Digital har många års erfarenhet av informationskiosklösningar utomhus.

Procon Digital levererade de första infokioskerna utomhus så tidigt som 2004.

Procon Outdoor är särskilt lämplig i kombination med Procon Turist- och kulturportal och Procon ISK för kommunerna.

Genom Procon Driftövervakning distansövervakar vi och tar hand om infokiosken för dig för en optimal uppe drifttid. Tillsammans med Procon Säkerhetsbromsar är data skyddat och korrekt innehåll och användning garanteras hela tiden.

Kontakta oss för mer information om de olika produkterna och lösningarna inom Procon Outdoor.

Relaterade produkter och lösningar:

Procon Outdoor

Procon DigitalTurist

Ta vara på turisterna med dygnet runt öppen Procon Turistportal med löpande uppdaterad...
Procon Digital KommuneVert

Procon DigitalKommun™

Öka effektiviteten i kommunen med Procons' självbetjäningslösningar ...

Procon Digital KyrkVärd med gravplatsInfo

Procon Digital GravplassInfo er en komplett digital informasjonsløsning for gravlunder.
Procon Wayfinder på Strømmen Storsenter

Procon Digital Wayfinder

Procon Wayfinder – självbetjänt vägvisare till dit du skall. Procon Wayfinder är en...

Procon Trio Digitalt Medborgartorg

Procon Trio Digitalt Medborgartorg är utvecklat för att skapa en större effektivitet i...

Procon Airport Wayfinder

Procon Airport Wayfinder – självbetjänt flygplatsinformation ökar reseglädjen ...

Procon Säkerhetsbrowser

Procon Säkerhetsbrowser tillhandahåller kontrollerad användning i offentliga miljöer

Procon Driftövervakning

Vi är online med alla våra levererade lösningar och tar hand om infokiosken - för dig...