Procon Trio Digitalt Medborgartorg

Procon Trio Digitalt Medborgartorg är en lösning för automatisering av kommunernas innevånartorg för att skapa en större effektivitet i dialogen mellan kommunen och dess innevånare, och har utvecklats i nära samarbete med Enghouse Interactive i Norge. Lösningen finns även tillgängligt för Svenska kommuner genom Enghouse Interactives Svenska kontor.

Med Procons Digitala KommunVärd visas användarens kö status för olika tjänster i kommunen och presenterar detta för användaren. Förfrågningar kan ställas i kö och tilldelas tillgängliga handläggare. Kö status erhålls från Trio Enterprise och uppgifter distribueras via Trio Enterprise-kö motor.

Procon Trio Digitalt Medborgartorg får också bra medarbetardata från Trio Company Directory, eftersom AD ofta inte har tillräcklig information, t.ex. mobilnummer för anställda att kunna meddela en handläggare att ett besök har mottagits via SMS.

Det är också möjligt att skapa egna besöksrum i form av Procon Digitalt Kommunhus där motsvarande koncept utökas med video. Innevånarna kan då både ha förbokade eller ad-hock videomöten med handläggare på kommunen och där videolösningen är en integrerad del av Trio Enterprise och där kön hanterar förfrågningar via Trio-kömotorn.

Det är också möjligt att skapa videomöten som köas till Trio via kommunens webbplats.

Procon Trio Digitalt Medborgartorg kan integreras med ett antal olika tjänster i kommunen, inklusive chatbottjänsten Kommun-Kim och andra chatbots som används i den offentliga sektorn.

Enghouse Trio Kontaktcenter + Procons interaktiva InfoKiosker

  • Innevånaren som betjänar sig själv
  • Processorientering
  • Tillgänglighet till olika verksamheter
  • Kompetens på alla nivåer
  • Gör resurser tillgängliga för dem som behöver det

Procon Trio Digitalt Medborgartorg förhandlas också av andra leverantörer till den kommunala sektorn, t.ex. Atea och NetNordic.

Procon Trio Digitalt Medborgartorg

Relaterade produkter och lösningar:

Procon Digital KommuneVert

Procon Digital KommunVärd

Procon Digital KommunVärd sorterar effektivt alla besökare till kommunhuset och...
Procon Digital KommuneVert

Procon DigitalKommun™

Öka effektiviteten i kommunen med Procons' självbetjäningslösningar ...
Procon ISK - DigitalKommune

Procon ISK - Interaktiv, Självbetjänt Kommun

Procon ISK – Interaktiv, Självbetjänt Kommun – är en komplett...

Procon Digital TimeBooking - för kommuner

Procon Digital TimeBooking låter användaren boka möten med rådgivare/handläggare...