Enghouse Interactive och Procon Digital har etablerat ett samarbetsavtal

03.07.2020

Enghouse Interactive och Procon Digital har nyligen ingått ett samarbetsavtal i samband med att företagen utvecklas tillsammans Procon Trio Digitalt Medborgartorg.

Det kanadensiskt ägda företaget Enghouse Interactive är den ledande leverantören av lösningar för att förbättra kundkommunikationen och har en stor marknadsandel inom offentlig sektor och näringsliv. Företaget utvecklar och levererar marknadens bredaste utbud av plattformsoberoende kommunikationslösningar.

I Procon Trio Digitalt Medborgartorg har företagen har slagit samman sina produktlösningar Trio Kontaktcenter och Procon Digital KommunVärd, och som ger en helt ny och spännande möjlighet för den offentliga sektorn i sin kommunikation med sina medborgare.

Adm.dir. i Procon Digital, Tor-Arne Lie Jensen, har höga förväntningar på samarbetet mellan de två företagen. – Vi har arbetat länge för att uppnå detta tillsammans med de skickliga medarbetarna i Enghouse Interactive, och nu kommer vi att förverkliga lösningen i praktiken, säger Jensen.

Procon Trio Digitalt Medborgartorg samlar alla förfrågningar till kommunen i en kö, oavsett från vilken källa förfrågan kommer, och skapar därmed en ökad effektivitet och stora besparingar för kommunerna.

Procon Trio Digitalt Medborgartorg är också en del av företagets lösning Procon DigitalKommunhus genom olika självbetjänta Infokiosker som kan placeras ut på olika lämpliga platser för att minska avståndet mellan kommunens invånare och kommunens handläggare.

Procon Trio Digitalt Medborgartorg