Procon Weasy Kökiller

Procon Weasy Kökiller innebär att kunder inte behöver stå i kö för att vänta. Kunden tar en Procon Weasy Kökiller från en hållare och kan shoppa runt i butiken utan att behöva följa med i kön. Procon Weasy Kökiller ger kunden en dynamisk visning av antalet kunder i kön, och när en kassa är ledigt ger Procon Weasy Kökiller en signal med ljud och vibration och visar till vilken kassa man ska gå till för att få service.

Procon Weasy køkiller
Procon Weasy køkiller
  • Ger kunden friheten att röra sig
  • Kunden behöver inte vänta i kö
  • Butiken behöver inga ytterligare ”kö” -skärmar
  • Display med klartext gör det enkelt att hitta fram
  • Styrs av central programvara
  • Enkelt att byta och lägga till kort – allt styrs av laddstationen
  • Stötsäker – tål fall till golvet på mer än 1 meter
  • Hygienisk
  • Stöld skyddad
  • Inget behov av konfiguration

Procon Weasy Kökiller-kortet betyder självbetjäning. Dessa är färdiga att användas i bas / laddstationen och kunden tar sitt unika kort som aktiveras omedelbart.

Procon Weasy Kökiller-kortet visar det nuvarande antalet kunder som väntar, hur lång väntetiden är och ger förslag på bra erbjudanden.

Procon Weasy køkiller

När en kassa blir ledigt ger Procon Weasy Kökiller-kortet en signal med ljud och vibrationer och anger vilken kassa som kunden skall gå till. När kunden ger kortet till kassören kommer kortet senare att returneras till bas / laddstationen.

När en kund har meddelats går Procon Weasy Kökiller automatiskt i viloläge. Kassapersonalen sätter tillbaka den till laddstationen där den initialiseras och laddas för nästa kund. Alla enheter är länkade till en central programvara som gör det möjligt att hantera texter, funktioner och analysera statistik för besök i butiken.

Relaterade produkter och lösningar:

Procon DigiClean™ smittskyddskiosker med handdispenser

Procon DigiClean infokiosk med dispenser för desinfektion av händer kombinerar...
Procon Wayfinder på Strømmen Storsenter

Procon Digital Wayfinder

Procon Wayfinder – självbetjänt vägvisare till dit du skall. Procon Wayfinder är en...
Procon Digital BankVert sorterer effektivt bankkundene ved ankomst

Procon DigitalKö - Procon Kösystem

Öka effektiviteten genom bättre kundbehandling med Procon DigitalKö...

Procon DigitalReception™

Procon DigitalReception™ – en integrerad digital lösning för det moderna...
Procon Visit Besøkssystem

Procon Visit Besökssystem - en digital besöksregistrering/gästbok

Procon Visit Besökssystem – en helautomatisk receptionslösning i enlighet med GDPR ......