Procon InfoStativ

  • Kategorier:

Produkten har en tidlös design och passar i de flesta miljöer.

Procon InfoStativ tillhör en elegant infokioskfamilj med flera varianter.

Procon InfoStativ passar i olika miljöer, men är särskilt lämplig för användning i mottagningar, entréer, butiker och försäljningslokaler etc.

Procon InfoStativ har ett stort antal användningsområden och passar mycket väl inom produktfamiljerna Procon DigitalBank™ , Procon DigitalKommun™ och Procon DigitalReception™.

Genom att aktivt använda folietryck kan Infokiosken också får en starkare identitet i den miljö och omgivning de är placerade i.

Kontakta oss för mer information.

Procon Betalningskiosk

Fler och fler vill ha tillgång till betaltjänster utan att behöva stå i kö vid en...

Procon Classic

Procon Classic är en tidlös infokiosk som finns installerad i olika branscher över hela...

Procon InfoGuide

Med sin inbjudande profil är Procon InfoGuide väl lämpad för många platser ...