Procon InfoSök för särskilt boende, servicehem och äldreboenden

Digital informationslösning för servicehem och äldreboenden

Procon InfoSök är en effektiv interaktiv informationslösning för boende, anhöriga, besökare och för personalen vid särskilt boende på servicehem och äldreboenden. Lösningen är utvecklad och framtagen i nära samarbete med norska sjukhem sedan 2005, och finns nu tillgängligt genom vårt svenska filialkontor även här i Sverige. InfoSök lösningen tillfredsställer alla krav kring skydd av personuppgifter i enighet med direktiven inom GDPR.

Procon InfoSök för Servicehem och äldreboenden består av en självbetjänt, interaktiv Infokiosklösning som placeras innanför sjukhemmets entré. Här blir användaren guidad genom Infokioskens startportal fram till den information som man söker.

Med hjälp av databaslösningen Procon PeopleSearch kan man enkelt med några tryck på skärmen hitta fram till boende eller personal, vilken avdelning de tillhör och få en digital karta med beskrivning var i byggnaden man skall gå för att finna fram.

Det är lagt speciell vikt vid att ambulanspersonal och taxichaufförer enkelt skall finna nödvändig information.

Kontakta oss för mer information och en prisoffert på Procon InfoSök™.