Procon InfoSök för sjukhem och äldreboenden

Digital informationslösning för sjukhem och äldreboenden

Procon InfoSök är en effektiv interaktiv informationslösning för boende, anhöriga, besökare och för personalen vid sjukhem och äldreboenden. Lösningen är utvecklad och framtagen i nära samarbete med norska sjukhem sedan 2005, och finns nu tillgängligt genom vårt svenska filialkontor även här i Sverige. InfoSök lösningen tillfredsställer alla krav kring skydd av personuppgifter i enighet med direktiven inom GDPR.

Procon InfoSök för Sjukhem och äldreboenden består av en självbetjänt, interaktiv Infokiosklösning som placeras innanför sjukhemmets entré. Här blir användaren guidad genom Infokioskens startportal fram till den information som man söker.

Med hjälp av databaslösningen Procon PeopleSearch kan man enkelt med några tryck på skärmen hitta fram till enskilda boende eller personal, vilken avdelning de tillhör och få en digital karta med beskrivning var i byggnaden man skall gå för att finna fram.

Det är lagt speciell vikt vid att ambulanspersonal och taxichaufförer enkelt skall finna nödvändig information.