Procon Digital HälsoVärd

Procon Digital HälsoVärd är en effektiv digital mottagnings- och informationslösning med full översikt över alla besökare och fullständig infektionsspårning.

Procon Digital HälsoVärd är en digital mottagningslösning som passar sig lika väl på särskilda boenden, äldreboenden och vårdhem som på korttidsboenden, hälsokliniker och liknande vårdinrättningar.

Minskar risken för smittspridning på boendet och ge full kontroll på de besökande

Lösningen skapar en total översikt över alla registrerade besökare vilket även omfattar en automatiserad tjänst för hantering av smittspårning i händelse av smitta.

Procon Digital HälsoVärd är en molnbaserad lösning utvecklad av Procon Digital och är en modul inom vår säkerhetsklassade molnserver, Procon Cloud.

Besökare till vårdinrättningen hälsas välkommen av den digitala smittskyddskiosken Procon DigiClean, där besökaren först rengör sina händerna genom enhetens laserstyrda handspritning och minskar därmed risken att ta med sig smitta in på besöket. På skärmen registrerar besökaren sig sin egen ankomst för t.ex. rehabilitering eller vårdbesök, eller för besök till en patient eller boende, eller som bud och leverantör.

Besökaren registreras automatiskt i Procon Evacuation List och administrationen får tillgång till alla registrerade besökare med möjlighet till gemensam sms avisering vid t.ex. brand och evakuering av bygganden.

Dessutom har administrationen tillgång till Procon Infection Trackning, en inbyggd tjänst som kontinuerligt lagrar alla besök i upp till 14 dagar (eller enligt lokala smittskyddsregler. )

Smittspårningen är en helt automatiserad tjänst, som kontinuerligt lagrar namn och mobiltelefon nummer på alla besökare och i händelse av att smitta upptäcks kan administrationen snabbt exportera besökslistorna som .csv eller .pdf filer och skicka sms meddelanden till besökande som besökt den avdelning som smittan upptäcks i.

Procon Digital HälsoVärd uppfyller alla krav på personupplysning inom GDPR direktiven

I lösningen kan du också enkelt ta reda på hur du hittar dig runt på vårdinrättningen hittar till rätt avdelning genom digitala kartor på skärmen.

På vårdinrättningen hittar du alla kategorier av patienter och skäl till varför patienterna är där. Detta innebär då också att det finns alla kategorier av besökare. Stor vikt har därför lagts vid användarvänligheten av den Digitala HälsoVärden så att den är lätt att förstå och användas av alla.

Med några få tangenttryckningar kan du även beställa en taxi, registrera parkering och få en fullständig översikt över kollektivtrafiken i närområdet.

Procon Digital HälsoVärd är enkel att anpassa till den enskilda vårdplatsen och till de unika behov som önskas och kan även integreras med Procon InfoSök för särskilt boende inom äldreboenden och andra lösningar som utvecklats och levererats av Procon Digital.