Procon Digital HälsoVärd

Procon Digital HälsoVärd är en effektiv digital mottagnings- och informationslösning med full översikt över alla besökare och fullständig infektionsspårning.

Procon Digital HälsoVärd är en digital mottagningslösning speciellt framtagen för korttidsboenden, hälsokliniker och liknande inrättningar och som skapar en total översikt över alla registrerade besökare vilket även omfattar en automatiserad tjänst för hantering av smittspårning i händelse av smitta.

Procon Digital HälsoVärd är en molnbaserad lösning utvecklad av Procon Digital och är en modul inom Procon Cloud.

Besökare på hälsocentret hälsas välkommen av den digitala smittskyddskiosken Procon DigiClean, där besökaren effektivt rengör sina händerna genom enhetens laserstyrda handspritning och det minskar därmed risken att ta med sig smitta in på korttidsboendet eller hälsocentret. På skärmen registrerar besökaren därefter sig och detta görs antingen genom att registrera sig för att besöka en patient, besök för rehabilitering, eller som bud och leverantör eller liknande.

Besökare registreras automatiskt i Procon Evacuation List. Administrationen får på ett enkelt och tydligt sätt tillgång till alla registrerade besökare med möjlighet till gemensam sms avisering vid t.ex. brand och evakuering.

Dessutom har administrationen tillgång till Procon Infection Trackning, med en fullständig smittspårning och där alla besök kontinuerligt lagras i upp till 14 dagar, eller enligt lokala smittskyddsregler.

Smittspårningen är en helt automatiserad tjänst, som kontinuerligt lagrar namn och mobiltelefon nummer på alla besökare och i händelse av att smitta upptäcks kan administrationen snabbt exportera besökslistorna som .csv eller .pdf och skicka sms meddelanden till besökande som besökt den avdelning som smittan upptäcks i.

Procon Digital HälsoVärd uppfyller alla krav på personupplysning inom GDPR direktiven

I lösningen kan du också enkelt ta reda på hur du hittar dig runt hälsocentret och att hitta rätt avdelning genom digitala kartor på skärmen.

På korttidsboendet eller hälsocentret hittar du alla kategorier av patienter och skäl till varför patienterna är där. Detta innebär då också att det finns alla kategorier av besökare. Stor vikt har därför lagts vid användar-vänligheten av den Digitala HälsoVärden så att den är lätt att förstå och använda av alla.

Med några få tangenttryckningar kan du även beställa en taxi, registrera parkering och få en fullständig översikt över kollektivtrafiken i närområdet.

Procon Digital HälsoVärd är anpassad till det enskilda hälsocentret och de unika behoven som varje hälsocenter har och kan integreras med Procon InfoSök för särskilt boende inom äldreboenden och andra produkter och lösningar som utvecklats och levererats av Procon Digital.