Procon Digital HälsoVärd

Procon Digital HälsoVärd är en effektiv digital mottagnings- och informationslösning med full översikt över alla besökare och fullständig infektionsspårning. Lösningen är speciellt utformad för hälsokliniker och vårdcentraler.

Procon Digital HälsoVärd är en digital mottagningslösning för hälsokliniker och vårdcentraler som skapar en total översikt över alla registrerade besökare på hälsocentret, både besökare, leverantörer etc.

Procon Digital HälsoVärd är en molnbaserad lösning utvecklad av Procon Digital och är en modul inom Procon Cloud.

Besökare på hälsocentret hälsas välkommen av den digitala smittskyddskiosken Procon DigiClean, där besökaren effektivt kan rengöra händerna genom enhetens laserstyrda handspritning. På DigiClean skärmen registrerar besökaren sig och detta görs antingen genom att registrera sig för att besöka en patient, eller för t.ex. rehabilitering, som leverantör eller liknande.

Besökare registreras automatiskt i Procon Evacuation List. Administrationen får på ett enkelt och tydligt sätt tillgång till alla registrerade besökare med möjlighet till gemensam anmälan vid t.ex. brand och en evakuering.

Dessutom har administrationen tillgång till Procon Infection Trackning, med en fullständig smittspårning och där all besöksregistrering lagras kontinuerligt i upp till 14 dagar eller enligt lokala smittskyddsregler.

Procon Digital HälsoVärd uppfyller alla krav på personupplysning inom GDPR direktiven

I lösningen kan du också enkelt ta reda på hur du hittar dig runt hälsocentret och att hitta rätt avdelning genom digitala kartor på skärmen.

På vårdcentralerna hittar du ofta alla kategorier av patienter och skäl till varför patienterna är på vårdcentret. Detta innebär då också att det finns alla kategorier av besökare. Användarvänligheten hos Procon Digital HälsoVärden är därför av yttersta vikt.

Med några få tangenttryckningar kan du beställa en taxi, registrera parkering och få en fullständig översikt över kollektivtrafiken nära hälsocentret.

Procon Digital HälsoVärd är anpassad till det enskilda hälsocentret och de unika behoven som varje vårdcentral har och kan integreras med Procon InfoSök för äldreboenden och vårdhem och andra produkter och lösningar som utvecklats och levererats av Procon Digital.