PROCON LJUDDUSCH PÅ KARLSTADS STADSBIBLIOTEK

Att kunna begränsa ljud till särskilda områden med hjälp av ljudduschar är en teknologi som vinner fler och fler användningsområden. Ett bra exempel är Karlstads Stadsbibliotek som valde Procon Ljudduschar till en speciell avdelning för ljudböcker på bibliotektet.

Besökaren sitter i en bekväm fåtölj och som har en kvadradisk ljudplatta (60 x 60 cm) inbyggd i undertaket ovanför och kan via en väggmonterad surfplatta välja mellan att lyssna på olika ljuduppspelningar utan att störa omgivningen. Ljudet är begränsat till ett litet område direkt under ljudplattan.

Procon Digital har förutom ljudduschen även levererat väggfästet och surfplattan och har anpassat och låst skärmen med de ljudfiler som biblioteket valt.

——————————————————————————————————————–