Procon Digital med stark tillväxt!

Under första halvåret 2022 tackar vi våra kunders förtroende med 55 nya kontrakt..!!

22 nya kommuner

16 nya banker

17 övriga kontrakt inom andra branscher

Varje dag använder många tusen människor digitala molnbaserade självbetjäningslösningar från Procon Digital i både Norge och Sverige.

Digitala mottagnings -och självbetjäningslösningar ökar servicen och sparar pengar

Sedan 1999 har företaget utvecklat och levererat digitala självbetjäningslösningar till många branscher, med huvudtyngdpunkten på kommuner, banker och vård & omsorgssektorn.

De senaste åren har varit utmanande för företaget, liksom för resten av världen, men de anställda på Procon Digital valde att se möjligheter där andra såg hinder och utvecklade nya digitala lösningar på molnplattformen Procon Cloud.

Och både 2020 och 2021 blev så småningom de bästa åren i företagets långa historia!

Tor-Arne Lie Jensen, adm.dir. i Procon Digital AS

– Det står helt klart att samhället behöver våra egenutvecklade digitala självbetjäningslösningar, säger grundaren och verkställande direktören Tor-Arne Lie Jensen. Han kan nu också peka på en omsättningstillväxt under första halvåret i år på hela 66,5 % jämfört med samma period förra året, och med 55 nya kontrakt i Norge och Sverige med en minimiperiod på 5 år inom offentlig sektor (kommuner), banker , hälsosektorn och näringslivet.

– Prognoserna visar att vi i år kommer att få en ny rekordhög omsättning och vinst, säger Jensen, och berömmer fullt ut företagets anställda för den insats och kreativitet företaget ger sina kunder och för det fotavtryck företaget sätter i utveckling av användbara vardagliga digitala lösningar för samhället.

——————————————————————————————————————–