Procon Digital fick stort fokus på årets kommunkonferens i Lillehammer

Över 100 norska och svenska kommuner använder idag digitala självbetjäningslösningar från Procon Digital och äntligen fick vi möjligheten att återigen få visa fram våra lösningar för ett 60-tal norska kommuner från hela landet som deltog i årets kommunala Servicekonferens i Drammen.

Procon Digital på kommunkonferensen i Lillehammer

De senaste åren har Procon Digital utvecklat många nya självbetjäningslösningar för bl.a. kommuner, banker och sjukvården. I samband med covid-19-utbrottet har många av dessa lösningar visat sig vara till extra stor nytta, inte minst de digitala KommunVärdarna, digital BankVärdarna och digitala HälsoVärdarna.

Under de senaste 1,5 åren har företaget samlat alla sina olika lösningar på den gemensamma molnplattformen Procon Cloud, vilket innebär att alla lösningar är integrerade med varandra och kan användas i olika kanaler. Detta ger stora möjligheter inom kommunsektorn där många olika kundanpassade lösningar kan skapas för det individuella ändamålet utifrån de olika lösningarna som vi samlat i Procon DigitalKommuns produkt- och lösningsfamilj.