Procon Digital bidrar till det gemensamma Corona ansvaret med gynnsamma lösningar till kommunerna!

19.05.20:

Hälsovårdsmyndigheterna uppmanar till fysiskt avstånd – vi bidrar med hälften av hyrespriset och gratis driftsperiod! Digitala självbetjäningslösningar från Procon Digital hjälper till att minska risken för smittspridningen.

När man använder digitala självbetjäningslösningar i t.ex. besöks- och kundmottagningen skapas ett avstånd mellan anställda och gästen / kunden genom automatisk sortering av besökarens / kundens ärende.

Många kommuner använder våra Digitala KommunVärdar som effektivt sorterar besökarens ärende till kommunen. Det innebär att ett naturligt fysiskt avstånd skapas mellan kommunens anställda och dess besökare, vilket är i linje med de rekommendationer som för närvarande ges av hälsovårdsmyndigheterna för att minska smittorisken.

Som en del av det gemensamma ansvaret relaterat till coronaviruset ger vi alla kommuner ett särskilt gynnsamt erbjudande och som gör det möjligt för dem att snabbt etablera en självbetjänt digital besöksmottagning och skapa en större trygghet och trygghetskänsla för de anställda i kommunen.

Procon Digital KommuneVert
Procon Digital KommuneVert

Vi erbjuder 3 olika varianter av Procons Digitala KommunVärdar där kommunen kan skapa denna trygghet för de anställda under de första 3 månaderna samtidigt som de får kontroll över alla som besöker kommunens byggnader. Dessutom har lösningen generellt sett en mycket hög vinstrealisering!

Den Digitala KommunVärden kommer att fungera för er från den första dagen med att sortera besökarna, och under de kommande tre månaderna kommer vi tillsammans att skapa den slutliga navigationsstrukturen anpassad till din kommun och dina långsiktiga behov..

Under denna period debiterar vi inte kommunen för varken löpande drift, licenser och supportavgifter.

Efter 3 månaders drift och inkörning / anpassning övergår avtalet till det ordinarie hyrespriset och löpande driftsavgifter.

Lösningen bidrar till att öka kommunens beredskap och effektivitet, både på kort och lång sikt.

Läs gärna mer om Procon Digital KommunVärd på https://www.procondigital.se/product/procon-digital-kommunVärd/.

Erbjudandet är tidsbegränsat.

Kontakta Tor-Arne Lie Jensen på telefon +47 906 01 632 eller på mail taj@procondigital.no för närmare upplysningar och din beställning. Kom ihåg att be om Corona ansvaret.