Procon Digital är nu Eco-Lighthouse certifierade!

En viktig milstolpe har uppnåtts!

Idag fick vi det synliga beviset på våra insatser för miljön! Som ett godkänt Eco-Lighthouse cerifierat företag har vi tagit viktiga steg på vägen mot en grön och hållbar framtid.

Nu ska vi fortsätta arbeta för att uppnå grönare inköp, lägre energiförbrukning, smartare transporter, mindre avfall och en bättre arbetsmiljö.

Vill du veta mer om Eco-Lighthouse? Besök www.miljofyrtarn.no.

Vi uppmuntrar alla företag att ta steget mot en hållbar framtid!