KANTAR/SIFO och Procon Digital ingår ett banbrytande samarbete inom banksektorn!

22 April 2021

Varje kundmöte är en möjlighet för banken att stärka kundrelationerna och bidra till framtida intäkter. Procon Kantar KundVärde ger daglig feedback från kunder som har varit i kontakt med banken, antingen fysiskt, via telefon eller via videokonferens.

Levererar banken i linje med kundernas förväntningar? Vilka är bankens kontinuerliga förbättringsområden?

Procon Kantar KundVärde ger ledningen en grund för löpande faktabaserade beslut som stärker bankens kundrelationer och bankens lönsamhet.

Banbrytande digitalt beslutsunderlag

  • Samarbetet mellan Kantar och Procon Digital är banbrytande genom att digital information från praktiska digitala lösningar nu används för att undersöka kundnöjdhet, och som ger bankens ledning kontinuerlig information om huruvida kunder är nöjda med sina möten med banken, säger VD. Tor-Arne Lie Jensen och Procon Digital.