En Digital KyrkVärd på kyrkbacken!

Procon Digital KyrkVärd vid Skedsmo kyrka vid Lillestrøms kommun nordost om Oslo. Den kan söka efter enskilda gravar och visar på skärmen en karta hur du hittar dit, samtidigt som du kan få information om kyrkan och vilka aktiviteter som pågår och planeras. Foto Studio Dalen AS

Många församlingar kämpar med att nå ut med information till sina medlemmar och Skedsmo församlingsråd har därför valt att gå nya vägar. Samtidigt upplever kyrkogårdar över hela landet att folk ofta glömmer bort var deras nära och käras gravar finns när man kanske inte är där så ofta. Lösningen blev en Digital KyrkVärd från Procon Digital belägen 10 meter från ingången till den medeltida kyrkan från 1180

Digital församlingsinfo och vägbeskrivning på kyrkogården

– ”Vi såg en möjlighet att förbättra kommunikationen med församlingsmedlemmarna, samtidigt som många ska besöka en grav eller bara uppleva en lugn plats. Som församling kommer vi att informera om gudstjänster och andra aktiviteter. De som besöker kyrkogården vill gärna veta mer om platsen och kunna söka efter specifika gravar. Att kombinera dessa behov blev viktigt för oss. Vi kom då i kontakt med Procon Digital, som är ett ledande företag inom digitala tavlor och digital kommunikation, säger ledare för Skedsmo församlingsråd, Rolf Reikvam.”

Lösningen blev att placera en stor digital pekskärm bara 10 meter utanför entrén till den monumentala medeltida kyrkan från 1180, och som krävde nödvändiga godkännanden på den skyddade medeltida platsen. Harald Ringstad, chef för bygg- och anläggningsavdelningen på Lillestrøms kyrkoråd, har arbetat med lösningen i snart ett år tillsammans med Procon Digital och landskommunen för att skapa en bra plats för lösningen.

Unik digital kiosklösning!

På den digitala KyrkVärden kan du skriva in namnet på graven du vill besöka, och du får en digital guide på skärmen som visar vart du ska gå.

Den digitala lösningen har tagits fram av Procon Digital AS efter flera års arbete.

– ”Idén lades redan 2013 när jag gick i två timmar och letade efter en grav på Vestre Gravlund i Oslo, säger VD på Procon Digital AS, Tor-Arne Lie Jensen”. Han är mycket nöjd med att nu lösningen äntligen har förverkligats, och att besökarna enkelt kan söka på namn och få en digital guide till den enskilda graven. Dessutom kan man t.ex. även beställa gravvård och gravstenar samt få löpande information från församlingen.

– Så vitt vi vet är den digitala lösning vi nu har levererat till Skedsmo kyrka unik i ett globalt sammanhang, och vi är i färd med att utveckla nya möjligheter i de rikstäckande nätverk vi har i både Norge och Sverige, säger Jensen.

Sedan 1999 har Procon Digital AS utvecklat många digitala självbetjäningslösningar, främst för kommuner, banker och sjukvården i Norge och Sverige, och nu även för norska och svenska kyrkor och kyrkogårdar.

Officiell invigning den 2 Februari 2022

Den digitala KyrkVärden avtäcktes och invigdes officiellt den 2 februari av kyrkoherde Anne Borgen och VD för Procon Digital, Tor-Arne Lie Jensen efter avtäckningstalet av vice ledare i Skedsmo församlingsråd Inger-Elin Sahlberg. Kyrkklockorna ringde och ett flertal från press och fotografer var även samlade för att föreviga denna efterlängtade och unika digitala lösning.

Avtäckningen av Procon den Digitala KyrkVärden på kyrkbacken utanför Skedsmo kyrka genomfördes av kyrkoherde Anne Borgen och VD för Procon Digital, Tor-Arne Lie Jensen. Foto Studio Dalen AS

Återigen en praktisk digitaliseringslösning från Procon Digital