Ekerö Kommun och Kommun-Kim med Procon DigiClean

Ekerö Kommunvapen

21 Maj 2021

Sverige har drabbats hårt av koronapandemin, och då är det extra viktigt att lokala myndigheter enkelt kan ha en dialog med sina medborgare.

Ekerö kommun utanför Stockholm har valt en lösning där de använder sin digitala chatbot Kommun-Kim och smittskyddskiosken Procon DigiClean placerade på fyra utvalda platser i kommunen där invånarna dagligen vistas. Genom Procon DigiClean svarar Kommun-Kim effektivt på medborgarnas frågor, samtidigt som kommunen på skärmarnas rullande bildspel kan informera vad som sker och är på gång i kommunen. Se hur Ekerö valt att använda vår lösning i denna video:

Procon Digital i Sverige har återigen löst en samhällsutmaning till förmån för kommunen och dess innevånare och besökare.